Ipod Disk Mode Ok k odpojení

Na iPodu Nano se najednou objevila zpráva iPod „Disk Mode Ok to Disconnect“, aniž bych vědomě zapnul tento režim. Snažil jsem se pomocí tlačítek nebo kolečka vypnout, ale zdálo se, že nic nefunguje. Zoufale jsem se rozhodl pro řešení Google. Mnoho lidí používá iPod a bylo velmi nepravděpodobné, že jsem byl jediný, kdo zažil tento podivný diskový režim.

Dozvěděl jsem se, že jediným způsobem, jak se dostat z diskového režimu, by bylo resetování iPodu. Řekl jsem, že nesnáším, že iPod nelze úplně vypnout, není vypínač. Abych resetoval novější model iPodu, musel jsem postupovat takto:

Vypnutí režimu disku iPod :

  1. Přepněte přepínač Hold do polohy zapnuto a vypnuto.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko Select a Menu na déle než deset sekund. Pokud máte jiná tlačítka, zkuste místo toho tlačítka Play / Pause a Menu, dokud se neobjeví logo Apple.
  3. Měla by se zobrazit normální obrazovka výběru, váš iPod je mimo režim Disk.

Zapnutí režimu disku iPod :

  1. Přepněte přepínač Hold do polohy zapnuto a vypnuto
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko Select a Menu po dobu šesti + sekund
  3. Jakmile se objeví logo Apple, uvolněte obě tlačítka
  4. Stiskněte a přidržte tlačítko Select and Play, dokud se neobjeví text Disk Mode

Tato metoda se může lišit v závislosti na modelu iPodu, který používáte. Apple má podrobné informace o tom, jak se dostat do a z režimu disku pro všechny modely iPod. Pokud výše uvedená metoda pro vás nefunguje, například pokud máte na vašem iPodu různá tlačítka, je nejlepší, abyste na webové stránce Apple zaplatili podporu.

Možná budete muset podržet tlačítka Sleep a Hold na novějších zařízeních, dokud obrazovka nezmizí, aby na nich vypnul režim disku.