Port Scanning Networking Tool SuperScan

SuperScan je bezplatný síťový nástroj pro skenování portů, jehož primárním účelem je skenování rozsahu IP. Díky svým vícevláknovým a asynchronním technikám podporuje extrémně rychlé vyhledávání hostitele a skenování portů TCP a UDP.

Podporované také rozlišení názvů hostitelů je víceméně okamžitě. Uživatelé mohou zadat název hostitele, IP nebo rozsah IP a spustit skenování. Skenování portů bude nějakou dobu trvat v závislosti na počtu, pokud mají být IP skenovány. Na konci je vygenerována zpráva HTML, která zobrazuje množství objevených hostitelů a otevřené porty TCP a UDP.

K dispozici je několik možností skenování portů. Je například možné vybrat zřetelný rozsah portů, který by měl být testován, časové limity a požadavky na zjišťování hostitele. SuperScan není hezká aplikace, ale ta, která dělá práci velmi dobře. Trvá chvíli, než si prohlédnete všechny karty v softwarovém programu, než si na to zvyknete.

SuperScan kromě skenování portů nabízí širokou škálu síťových nástrojů. Poskytuje přístup k síťovým nástrojům, jako je Ping, Whois Lookups a Get Request, a dokonce i výčet hostitele Windows.