Kompletní průvodce klávesovými zkratkami systému Windows 7

Nedávno se hodně mluvilo o používání klávesových zkratek v systému Windows 8, a to zejména proto, že 90 +% lidí, kteří budou tento operační systém používat v příštích několika letech, nebude mít přístup k dotykové obrazovce.

Co to však přineslo domů, je to, kolik lidí stále odpoví na staré klávesové zkratky, a nemluvím zde jen o Ctrl + X / C / V.

S ohledem na to jsem si myslel, že zde zveřejním konečný seznam všech klávesových zkratek systému Windows 7 převzatých z mé knihy Microsoft Press, Odstraňování problémů se systémem Windows 7 Inside Out.

Obecné klávesové zkratky

Udělat toto Stiskněte tuto klávesu
Kopírovat vybrané ikony CTRL + C
Vyjmout vybrané ikony CTRL + X
Vložte vyjmutý nebo zkopírovaný text nebo položky do

aktuální složka

CTRL + V
Zrušte poslední akci CTRL + Z
Odstranit vybrané ikony do koše ODSTRANIT nebo DEL
Odstraňte vybrané ikony bez přesunutí do koše SHIFT + DELETE
Přejmenovat vybrané ikony F2
Rozšířit výběr o další ikony SHIFT + libovolný

klávesa šipky

Vyberte všechny položky v dokumentu nebo okně CTRL + A
Vyhledejte soubor nebo složku F3
Zobrazit vlastnosti vybrané ikony ALT + ENTER
Ukončete program v aktivním okně ALT + F4
Otevřete místní nabídku pro aktivní

okno

ALT + MEZERNÍK
Zavřete aktivní dokument vícekrát

dokumentový program

CTRL + F4
Zobrazit Flip 3D ~ WS + TAB
Přepínání mezi otevřenými programy ALT + TAB
Procházejte otevřenými programy v pořadí

byli otevřeni

ALT + ESC
Procházejte prvky obrazovky na

na ploše nebo v okně

F6
Zobrazte místní nabídku pro

vybraná položka

SHIFT + F10
Otevření / zavření nabídky Start CTRL + ESC nebo ~ WS
Otevřete nabídku nebo proveďte příkaz nabídky ALT + podtržený dopis
Zobrazit panel nabídek v aktivním programu F10 nebo Alt
Přesun doleva nebo doprava v panelu nabídek a ®
V nabídce se pohybujte nahoru nebo dolů a
Vyberte zvýrazněný příkaz nabídky ENTER
Obnovte aktivní okno F5
Zobrazte složku o úroveň výš Windows

Badatel

BACKSPACE
Zrušte aktuální úkol ESC
Otevřete Správce úloh CTRL + SHIFT + ESC
Zkopírujte přetaženou položku do cíle CTRL + přetažení
Přesuňte přetaženou položku do cíle CTRL + SHIFT + přetažení

Klávesové zkratky v dialogovém okně

Popis Klíč
Vyberte možnost s podtrženým písmenem ALT + dopis
Vyberte tlačítko, pokud je aktivní možnost

skupina přepínačů

Šipky
Otevřete složku o jednu úroveň výše, je-li složka

vybrané v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

BACKSPACE
Přejít na předchozí kartu CTRL + SHIFT + TAB
Přejít na další kartu CTRL + TAB
Stejné jako kliknutí na OK ENTER
Stejné jako kliknutí na tlačítko Storno ESC
Pomoc Klávesa F1
Zobrazí položky v aktivním seznamu Klávesa F4
Přejít na předchozí možnost SHIFT + TAB
Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka MEZERNÍK
Přesunout na další možnost TAB

Klávesové zkratky Průzkumníka Windows

Popis Klíč
Sbalte vybranou složku - na numerické klávesnici
Zobrazit všechny podsložky pod vybranou

složku

* na numerické klávesnici
Vyberte nebo sbalte nadřazenou složku
Rozbalte aktuální složku nebo přejděte na další

podsložka

¯
Zobrazit obsah vybraného

složku

+ na numerické klávesnici
Zobrazí spodní část aktivního okna KONEC
Zobrazit horní část aktivního okna DOMOV
Otevřít vybranou složku v nové instanci SHIFT + Poklepejte

Klávesové zkratky pro snadný přístup

Popis Klíč
Otevřete Ease ofAccessCenter ~ WS + U
Zapněte nebo vypněte myš MouseKeys LEVÉ ALT + LEVÉ SHIFT + NUM LOCK
Zapněte nebo vypněte vysoký kontrast LEVÉ ALT + LEVÉ SHIFT + TISKOVÁ OBRAZOVKA
Zapněte nebo vypněte přepínače ToggleKeys NUM LOCK po dobu pěti sekund
Zapněte nebo vypněte funkci FilterKeys PRAVÝ SHIFT po dobu osmi sekund
Zapněte nebo vypněte StickyKeys SHIFT pětkrát

Klávesové zkratky nápovědy systému Windows

Udělat toto Stiskněte tuto klávesu
Otevřete Windows Nápověda a podpora F1 nebo ~ WS + F1
Zobrazit obsah ALT + C
Zobrazte nabídku Nastavení připojení ALT + N
Zobrazte nabídku Možnosti F10
Přejděte zpět k dříve zobrazenému tématu ALT +
Přejděte k dalšímu (dříve)

zobrazené)

ALT + ¯
Zobrazit stránku zákaznické podpory ALT + A
Zobrazit domovskou stránku nápovědy ALT + HOME
Přejděte na začátek tématu DOMOV
Přejděte na konec tématu KONEC
Prohledat aktuální téma CTRL + F
Tisk tématu CTRL + P
Přejděte do vyhledávacího pole F3

Klávesové zkratky Microsoft Natural Keyboard

Popis Klíč
Zobrazení nebo skrytí nabídky Start ~ WS
Zamkněte počítač ~ WS + L
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti systému ~ WS + BREAK
Zobrazit plochu ~ WS + D
Otevřete složku Počítač ~ WS + E
Vyhledejte soubor nebo složku ~ WS + F
Hledejte počítače CTRL + ~ WS + F
Zobrazit nápovědu systému Windows ~ WS + F1
Minimalizujte všechna okna ~ WS + M
Obnovte všechna minimalizovaná okna ~ WS + SHIFT + M
Otevřete dialogové okno Spustit ~ WS + R
Zobrazit Flip 3D ~ WS + TAB
Otevřete Ease ofAccessCenter ~ WS + U
OpenWindowsMobility

Centrum

~ WS + X

Klávesové zkratky pro navigaci a úpravy textu

Popis Klíč
Přesuňte kurzor dolů o jeden řádek ¯®
Přesuňte kurzor o jeden znak doleva
Přesuňte kurzor o jeden znak doprava ®
Posuňte kurzor nahoru o jeden řádek
Odstraňte znak nalevo od kurzoru BACKSPACE
Přesuňte kurzor na začátek následujícího odstavce CTRL + ¯®
Přesuňte kurzor na začátek předchozího

odstavec

CTRL +
Přesuňte kurzor na začátek předchozího slova CTRL +
Přesuňte kurzor na začátek dalšího slova CTRL + ®
Vybrat vše CTRL + A
Zkopírovat do schránky CTRL + C
Zkopírujte vybraný text do cíle CTRL + přetažení
Vyberte na konec odstavce CTRL + SHIFT + ®
Vyberte konec slova CTRL + SHIFT + Æ
Vyberte začátek slova CTRL + SHIFT +
Vyberte začátek odstavce CTRL + SHIFT +
Vyberte pro ukončení dokumentu CTRL + SHIFT + END
Vyberte horní část dokumentu CTRL + SHIFT + HOME
Vložit obsah schránky do kurzoru

pozice

CTRL + V
Vyjmout do schránky CTRL + X
Zrušit poslední akci CTRL + Z
Smazat vybraný text nebo znak na

kurzor

DEL
Zrušte aktuální úkol ESC
Vyberte znak v řádku výše SHIFT +
Vyberte znak v řádku níže SHIFT + ¯®
Vyberte znak vlevo SHIFT +
Vyberte znak vpravo SHIFT + ®
Vyberte z kurzoru sem SHIFT + Click
Vyberte na konec řádku SHIFT + END
Vyberte na začátek řádku SHIFT + HOME
Vyberte text dolů o jednu obrazovku SHIFT + PAGE DOWN
Vyberte text na jedné obrazovce SHIFT + PAGE UP

Klávesové zkratky pro mapy Windows

Klíč Popis
Posun o jeden řádek nahoru
¯ Posuňte dolů o jeden řádek
Přesuňte doleva nebo na konec

předchozí řádek

® Přesuňte se doprava nebo na začátek

další řádek

CTRL + END Přesun na poslední znak
CTRL + HOME Přejděte na první znak
KONEC Přesuňte se na konec řádku
DOMOV Přesuňte se na začátek řádku
PAGE DOWN Přesuňte se o jednu obrazovku najednou
PAGE UP Posun nahoru o jednu obrazovku najednou
MEZERNÍK Přepínání mezi rozšířeným a normálním režimem

Klávesové zkratky aplikace Microsoft Internet Explorer

Udělat toto Stiskněte toto
Přidejte „www.“ Na začátek a „.com“ do

konec textu v adresním řádku

CTRL + ENTER
Přidejte aktuální stránku k oblíbeným CTRL + D
Klepněte na informační panel MEZERNÍK
Zavřete aktuální kartu (nebo aktuální okno)

pokud je zakázáno procházení pomocí karet)

CTRL + W
Zavřete další karty CTRL + ALT + F4
Zavřít náhled tisku ALT + C
Zavřete aktuální okno (pokud máte

otevřena pouze jedna karta)

CTRL + W
Zkopírujte výběr do schránky CTRL + C
Zobrazit seznam zadaných adres F4
Zobrazí místní nabídku odkazu SHIFT + F10
Zobrazit první stránku k tisku ALT + HOME
Zobrazit poslední stránku k tisku ALT + END
Zobrazí další stránku k tisku ALT + ¯
Zobrazit předchozí stránku k tisku ALT +
Zobrazit procenta zvětšení ALT + Z
Najít na této stránce CTRL + F
Jít na domovskou stránku ALT + HOME
Přejít na vybraný odkaz ENTER
Přejít na další stránku ALT + ¯
Přejít na předchozí stránku ALT + nebo BACKSPACE
Přejděte do vyhledávacího pole lišty Toolbar CTRL + E
Pomoc F1
Přesun zpět mezi položkami na webu

stránku, adresní řádek nebo lištu odkazů

SHIFT + TAB
Přejděte zpět seznamem

Automatické dokončování zápasů

®
Posun zpět mezi snímky (je-li přidána karta)

prohlížení je zakázáno)

CTRL + SHIFT + TAB
Přesuňte fokus na informační panel ALT + N
Posun vpřed prostřednictvím rámců a prohlížeče

prvky (pokud je zakázáno procházení pomocí karet)

CTRL + TAB nebo F6
Posun vpřed mezi položkami na webu

stránku, adresní řádek nebo lištu odkazů

TAB
Posun vpřed v seznamu

Automatické dokončování zápasů

¯
Přesuňte vybranou položku dolů do Oblíbených

seznam v dialogovém okně Uspořádat oblíbené

ALT + ¯
Přesunout vybranou položku nahoru v Oblíbených

seznam v dialogovém okně Uspořádat oblíbené

ALT +
Přesuňte kurzor doleva na další

interpunkci v adresním řádku

CTRL +
Přesuňte kurzor doprava na další

interpunkci v adresním řádku

CTRL + ®
Přejděte na začátek stránky DOMOV
Přejděte na konec stránky KONEC
Otevřete novou kartu v popředí CTRL + T
Otevřete novou kartu v popředí z

adresní řádek

ALT + ENTER
Otevřete nový web nebo stránku CTRL + O
Otevře nové okno CTRL + N
Otevřete oblíbené položky CTRL + I
Otevřete kanály CTRL + J
Otevřená historie CTRL + H
Otevření odkazů na nové kartě na pozadí CTRL + kliknutí
Otevření odkazů na nové kartě v popředí CTRL + SHIFT + kliknutí
Otevřete vyhledávací dotaz na nové kartě ALT + ENTER
Otevřete Organize Favorites CTRL + B
Nastavení stránky ALT + U
Vložit obsah schránky CTRL + V
Vytiskněte aktuální stránku nebo aktivní rámeček CTRL + P
Aktualizujte aktuální webovou stránku F5
Aktualizujte aktuální webovou stránku bez ohledu na to

časové značky

CTRL + F5
Uložte aktuální stránku CTRL + S
Přejděte dolů po řádku ¯
Přejděte dolů na stránku PAGE DOWN
Posun nahoru o řádek
Posuňte stránku nahoru PAGE UP
Vyberte všechny položky na aktuální webové stránce CTRL + A
Vyberte rámečky pro tisk na zarámovaném webu ALT + F
Vyberte text v adresním řádku ALT + D
Nastavte možnosti tisku a vytiskněte stránku ALT + P
Přestaňte stahovat stránku ESC
Přepínání mezi kartami CTRL + TAB nebo CTRL + SHIFT + TAB
Přepněte na konkrétní číslo karty CTRL + n (kde n je číslo mezi 1 a

8)

Přepněte na poslední kartu CTRL + 9
Přepínání mezi celoobrazovkovým a běžným

zobrazení

F11
Zapíná a vypíná rychlé karty CTRL + Q
Zadejte číslo požadované stránky

zobrazí se

ALT + A
Přiblížit ALT + PLUS SIGN
Přiblížit 10 procent CTRL + PLUS SIGN
Oddálit ALT + MINUSOVÝ podpis
Oddálit 10 procent CTRL + MINUS SIGN
Přiblížení na 100 procent CTRL + 0