Aktualizace systému Windows 10 KB4022716 pro tvůrce

Společnost Microsoft včera večer vydala aktualizaci KB4022716 pro verzi Windows 10 Creators Update pro Windows 10.

Kumulativní aktualizace přináší verzi operačního systému na 15063 447 a je k dispozici prostřednictvím Windows Update a Microsoft Update Catalog.

Microsoft klasifikuje aktualizaci jako aktualizaci kvality; neobsahuje žádné aktualizace zabezpečení a nezavádí do operačního systému žádné nové funkce.

Uživatelé Windows 10, kteří používají předchozí verze operačního systému, které jsou stále podporovány společností Microsoft - jsou to Windows 10 verze 1607 Anniversary Update a Windows 10 verze 1511 November Update - si mohou stáhnout a nainstalovat záplaty také pro své verze operačního systému.

Uživatelé Windows 10 Anniversary Update mohou nainstalovat KB4022723, uživatelé Windows Update 10. listopadu mohou nainstalovat KB4032693.

Aktualizace, které společnost Microsoft vydala pro předchozí verze systému Windows 10, nejsou tak rozsáhlé jako aktualizace vydané pro systém Windows 10, verze 1703. To platí zejména pro KB4032693, která řeší pouze tři problémy.

Aktualizujte informace

 • Stránka podpory KB4022716 pro Windows 10 verze 1703
 • Přímé stažení katalogu KB4022716 pro Windows 10 Verze 1703 Microsoft Update Catalog
 • Stránka podpory KB4022723 pro Windows 10 verze 1611
 • Přímé stažení katalogu KB4022723 pro Windows 10 verze 1611 Microsoft Update Catalog
 • Stránka podpory KB4032693 pro Windows 10 verze 1511
 • Přímé stažení katalogu KB4032693 pro Windows 10 verze 1511 Microsoft Update Catalog

Aktualizace mohou být nainstalovány prostřednictvím Windows Update nebo stažením z webu Microsoft Update Catalog.

KB4022716

 • Byl vyřešen problém představený serverem KB4022725, kde tisk z prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge může způsobit, že se 404 nenalezne nebo se vytiskne prázdná stránka.
 • Byl vyřešen problém, kdy se síťové tiskárny nemusí nainstalovat při použití instalačního softwaru dodavatele tiskárny na počítačích s méně než 4 GB RAM. Tyto tiskárny se nainstalují správně, pokud instalujete pomocí aplikace Nastavení nebo z Zařízení a tiskárny v Ovládacích panelech.
 • Řešení problému, který způsobuje vysoké využití paměti aplikace Fotoaparát na mobilních platformách, což snižuje životnost baterie. Každá aplikace, která používá prvek pro snímání médií (MCE) nebo multimediální prvek (ME) a ​​hraje 1080p, spotřebovává spoustu energie, což výrazně snižuje životnost baterie.
 • Byl vyřešen problém, kdy po aktualizaci aktualizace Creators mají zařízení, která mají povoleno RSC (Receive Segment Coalescing), výrazně nízkou bezdrátovou propustnost.
 • Řešení problému (chyba 0x7F) s Windows Forms (WinForms), které způsobí selhání systému po upgradu na aktualizaci Creators.
 • Byl vyřešen problém, který brání uživatelům v připojení k Terminálové bráně (TSG) spuštěné v aktualizaci Windows Server 2008 SP2 po upgradu na aktualizaci Creators. V důsledku toho uživatelé nemohou přistupovat ke službě Vzdálená plocha nebo ke vzdáleným aplikacím.
 • Byl vyřešen problém, pokud pokud zadáte konfiguraci automatického přihlášení v Unattend.xml, automatické přihlášení funguje pouze při prvním přihlášení, ale po restartování zařízení nebude fungovat znovu.
 • Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé po upgradu na Windows 10 RS2 nemohou přihlásit pomocí aplikace Face.
 • Byl vyřešen problém, kdy po upgradu na systém Windows 10 RS2 selže telefonické připojení modemu s chybou 633.
 • Byl vyřešen problém, kdy služba smartcard (sccardsvr.exe) se periodicky zastavuje a nikdy se restartuje, když se aplikace smart card pokusí o přístup na karty.
 • Byl vyřešen problém, kdy když notebook připojený k disku ISCSI opustí podnikovou síť, může dojít k chybě, když se obnoví, pokud se nepřipojí k VPN dostatečně rychle.
 • Byl vyřešen problém, kdy připojení vzdálené plochy k serveru RDS se systémem Windows 2016 selže při používání čipových karet.
 • Byl vyřešen problém, kdy správa zařízení Open Mobile Alliance (OMA) používá nesprávné rozhraní k indexování APN na vyžádání.
 • Byl vyřešen problém s únikem paměti v platformě kamer napříč všemi zařízeními pro PC (kamery MIPI a USB).
 • Byl vyřešen problém, kdy, pokud byla akce pro zavření víka zařízení nastavena na "Do Nic", uzavření a opětovné otevření víka způsobí, že všechny aplikace platformy Universal Windows přestanou reagovat.
 • Byl vyřešen problém se selháním přihlašovacích scénářů, ke kterým dojde, protože se zařízení nepřipojí k hostitelskému počítači.
 • Byl vyřešen problém, kdy uživatelé musí počkat 40 až 60 minut po restartování zařazovací služby tisku před pokusem o změnu nastavení tiskárny.
 • Byl vyřešen problém, kdy typ kurzoru nezachová tvar šipky, když uživatel přejede myší nad možností výběru v aplikaci Internet Explorer.
 • Řešení problému, kdy hledání řetězce na stránce, která má mnoho prvků iframe, způsobí, že aplikace Internet Explorer přestane fungovat.
 • Byl vyřešen problém, kdy aplikace Internet Explorer přestane reagovat, když uživatel klepne na prázdné záhlaví sloupce a poté okamžitě podrží klávesu SHIFT a dvojitá kliknutí.
 • Byl vyřešen problém, kdy při navigaci hashovaných adres URL v aplikaci Internet Explorer nebyla vyvolána událost onhashchange.
 • Byl vyřešen problém ke zlepšení párování, připojení, synchronizace a oznámení pro zařízení nositelné třetími stranami.
 • Byl vyřešen problém ke zlepšení připojení Bluetooth k nositelným zařízením.
 • Byl vyřešen problém, kdy v aplikaci Internet Explorer nebyla vyvolána událost NewWindow3.
 • Problém s únikem paměti, ke kterému dochází při volání funkcí BluetoothGATTRegisterEvent () a BluetoothGATTUnregisterEvent () pro čtečku karet NFC.
 • Byl vyřešen problém, kdy tlačítko clear (x) uvnitř textových polí HTML nelze zakázat pomocí atributu :: ms-clear, když jsou režimy dokumentů v aplikaci Internet Explorer 11 menší než 10.

  Byl vyřešen problém, kdy aplikace Internet Explorer 11 po instalaci KB3021952 nepodařilo načíst stránku HTML.

 • Byl vyřešen problém, kdy Windows Phone dochází ke ztrátě dat (e-mail, kontakt, SMS atd.) Způsobené poškozením databáze Unistore.
 • Řešení problému, kdy hostující virtuální počítače vázané na bezdrátovou síťovou kartu mohou ztratit připojení k síti, pokud host neodešle paket Address Resolution Protocol (ARP) v okně s pevným časovým limitem (5 minut).
 • Byl vyřešen problém, kdy určité prvky (vstup nebo výběr) nemohou být aktivními cíli jakékoli akce v aplikaci Internet Explorer 11. K tomu dochází po odebrání prvku iframe, který obsahoval kurzor uvnitř určitých prvků (vstup nebo výběr), a po přidání nového prvku iframe.
 • Byl vyřešen problém s ovladači NVIDIA, které přestaly fungovat (chyba 0x9f), když systém přejde do režimu spánku. To také způsobuje vypnutí Microsoft Surface Hubs.
 • Byl vyřešen problém ke zlepšení připojení protokolu vzdálené plochy k bráně RD nakonfigurované pro RPC přes HTTP.
 • Byl vyřešen problém s aplikacemi mimo UWP, které volají do Windows.Devices.Bluetooth API pro registraci zpětných volání nebo asynchronních operací.
 • Byl vyřešen problém s ovladačem NFC, který se stal nefunkčním kvůli nesprávně sledovaným popisovačům časovače.
 • Byl vyřešen problém s aplikacemi Centennial, které se nezdaří, pokud se pokusí použít API Request Request.
 • Byl vyřešen problém, kdy nástroj Vyčištění disku a nastavení úložiště odstraní soubory ze systému32, když cesty souborů přesáhnou velikost MAX_PATH; v důsledku toho nelze stroj zavést.
 • Byl vyřešen problém s nastavením výchozího nastavení roamingu celulárních dat na „Nepocházet“ při upgradu na systém Windows 10 verze 1703.
 • Byl vyřešen problém se spolehlivostí ve Windows Search.
 • Byl vyřešen problém, který po upgradu na systém Windows 10 verze 1703 vede ke ztrátě funkčnosti některých síťových adaptérů třetích stran.